Bilim ve Teknoloji
Trend

Halojenlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Halojen ailesi, metalik olmayan elementlerin bir koleksiyonunu içerir. Bu dizi elemanlar kimyasal elementlerin periyodik tablonun 17. grubunda yer alır. Halojen ailesinin bir parçası olan üyeler arasında klorin, florin, iyodin, bromin ve astatin bulunur. Ununseptium doğal olarak oluşan bir element değildir ve aynı zamanda bir halojen olduğuna inanılmaktadır. Halojenlerin benzersiz bir özelliği, standart periyodik basınç ve sıcaklık koşullarında tutulduğunda, maddenin tüm üç klasik hallerine (katı, sıvı ve gaz) ait elementlerden oluşan tüm periyodik tablodaki tek grup olmasıdır.

Önemli Özellikleri

  • Bütün bu elementler son derece reaktiftir.
  • Yüksek reaktiviteye yönelik bu eğilim nedeniyle, halojenler ortamda saf elementler olarak bulunamaz. Genellikle bileşikler veya iyonlar olarak bulunurlar.
  • Halojen iyonların ve atomların çoğu, denizde veya mineral suda bulunan diğer bileşiklerle birlikte bulunabilir. Bunun nedeni, halojen elementlerinin metallerle temas ettiklerinde tuz oluşturmaya eğilimli olmaları ve bileşikler oluşturmak için onlarla birleşmeleridir.
  • Daha önce de belirtildiği gibi, tüm periyodik tablodaki tek element grubu olan halojenler, maddenin üç klasik haline (katı, sıvı ve gaz) ait elementlerden oluşur. Bu, oda sıcaklığında ve normal basınç altında tutulduğunda, astatin ve iyodun katı formunu alması, bromin bir sıvı olarak ortaya çıkması ve klor ve florun gazlar halinde meydana gelmesi gerçeğiyle kanıtlanmıştır.
  • Tüm halojen elementler hidrojen ile birleştiğinde çok güçlü asitler olan hidrojen halojenürler oluştururlar ve ikili bileşikler oluştururlar.
  • Halojen grubu içinde kendi aralarında reaksiyona girdiğinde, bu elementler diyatomik ara halojen bileşikleri oluşturur.
  • Halojenler, tüm halojen atomlarının yüksek etkili nükleer yükünün bir sonucu olarak, atomlarının yüksek elektronegatiflikleri nedeniyle diğer maddeyle reaksiyona girme eğilimine girerler.
  • Biyolojik yaşam formları, büyük miktarlarda halojenlere maruz kaldıklarında veya uzun süreler için ılımlı miktarlara maruz kaldıklarında zararlı etkilere maruz kalabilirler.

Özellikleri

Tüm halojen özellikleri, bu grubun unsurlarının ortak sahip olduğu doğal fiziksel ve kimyasal özelliklerden dolayı ortaya çıktığı için atfedilebilir. Aşağıdaki tablo, halojenlerin çeşitli özelliklerini özetlemektedir.

HALOJEN ÖZELLİKLERİ

Halojenlerin Fiziksel Özellikleri Halojenlerin Kimyasal Özellikleri
Katı, sıvı ve gazın her üç klasik maddesinde bulunurlar. Tüm halojenler elektronegatiftir.Elektronları çok hızlı bir şekilde, tüm kimyasal elementlerden en reaktif hale getiriyorlar.
Halojenler oda sıcaklığında tutulduğunda diyatomiktir. Halojenler kolayca atomik parçacıklara ayrışır ve bileşikler oluşturmak için çevre elemanlarla birleştirilebilir.
Flor, brom ve klor gibi halojenler, her biri farklı toksisite seviyelerine sahip, doğada zehirlidir. Hidrojenle birleştirildiğinde, halojenler çok güçlü asidik bileşikler olan halojenürler üretirler.
Halojen tamamen renksizdir. Metal olmayanlar için tipik, halojenler çok düşük erime ve kaynama noktalarına sahiptir.
Katı hallerinde, tüm halojenler kırılgan bir yapıya sahiptir. Halojenler, fiziksel durumlarından bağımsız olarak, ısı ve elektrik iletkenlerinin zayıflarıdır.

Halojenlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Halojenlerin kullanımı, dezenfektanların, soğutucuların, böcek ilaçlarının, gıda boyalarının, boyaların, petrol ürünlerinin, alev koruyucu maddelerin, vb. Üretilmesi için anahtar bileşenler olarak kullanılmasını içerir. Halojen lambalar, az miktarda iyot veya brom içeren inert gazın doldurulmasıyla üretilir, bir tungsten filamenti olan bir ampulün içinde. Halojen ve tungsten, ampulün karartılmadan, daha yüksek bir sıcaklıkta çalışabileceği şekilde reaksiyona girer. Tüm üyeler arasında, astatinin kullanımları henüz tespit edilmemiştir.

İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu