Teknik Kütüphane

Röle Sembolleri

Röleler Sembolleri – Bobin, Solenoid, Elektromıknatıs ve Kontak Sembolleri

Solenoidle Çalışan Röle

Solenoidle çalışan Röle SembolüSolenoidle çalışan röle bobini içinden akan akım tarafından enerji verilir, manyetik alan üreten bir çekirdek etrafında bir bobine sahiptir. Manyetik alan, kontağı kurmak veya kesmek için kolu (hareketli kontak) çeker.

Basmalı Düğmeli Solenoid Röle

Basmalı Düğmeli Solenoid Röle

Bu rölenin kol yerine basma düğmesi vardır. Enerji verilen bobin, kontağı kurar veya keser basmalı düğmeyi çeker.

Genel Röle

Genel Röle

Röleler kontrol terminali ve kontak uçları olan bir elektrikli şalterdir. Kontrol terminalleri, kontak terminallerini değiştirmek için tekli veya çoklu kontrol sinyalleri ile çalıştırılır. Düşük güç sinyalleri kullanarak nispeten yüksek güç devrelerini anahtarlamak için kullanılırlar.

Çift Bobinli Röle

Çift Bobinli Röle

Bu tip rölelerin iki bobini vardır. Her bobinin ayrı kontrol terminalleri vardır. Temas kurmak veya kesmek için iki bobinden biri kullanılır. Bobin 1’e enerji verildiğinde, bobin 2’ye enerji verilirken kontağı keser. Çift bobinli röle, çoğunlukla bobinin enerjisi kesildikten sonra bile kontakları konumunda kalan kilitli cihazlardır.

Ters Yönde Sargılara Sahip Çift Bobinli Röle

Ters yönde sargılara sahip çift bobinli röle

Bu tür çift bobinli röle, birbirine zıt yönde sargılara sahiptir. Bir bobin tarafından üretilen manyetik alan diğerine zıttır. Her bobin, enerji verildiğinde kontak konumunu değiştirir.

Aşırı Akım Rölesi

Aşırı Akım Rölesi

Aşırı akım rölesi, sistemi korumak için akım bir sınırı aştığında devreye giren koruyucu bir röledir. Temelde aradaki kontağı keserek sistemi arıza akımından izole eder.

Düşük Akım Rölesi

Düşük Akım Rölesi

Aynı zamanda sistemi veya devreyi düşük akımdan korumak için kullanılan bir akım koruma rölesidir. Akım belirli bir sınırdan düştüğünde etkinleştirilir.

Diferansiyel Akım Rölesi

Diferansiyel Akım Rölesi

 

Diferansiyel röle, bir sistemin giriş ve çıkış akımı arasındaki faz farkı üzerinde çalışır. Herhangi bir fark varsa, bu, arıza akımının var olduğu anlamına gelir, dolayısıyla anahtarlamaya başlar. Transformatörlerin, besleyicilerin ve motorların vb. Korunması için kullanılırlar.

Hızlı Devre Dışı Bırakma Rölesi

Hızlı Devre Dışı Bırakma Rölesi

Adından da anlaşılacağı gibi, bu tür röleler çok hızlı bir deaktivasyon hızına sahiptir. Bobinden güç kaynağı çıkarılır çıkarılmaz, bobinin enerjisi derhal kesilir ve böylece kontağı değiştirir.

Yavaş Uyarma Rölesi

Yavaş Uyarma Rölesi

Bu tür Röleler, yavaş çalışan bir bobine sahiptir. Bobinin uyarılması sırasında kontak terminallerini değiştirmek için bir zaman gecikmesi vardır.

Yavaş Devre Dışı Bırakma Rölesi

Yavaş Devre Dışı Bırakma Rölesi

Bu tür bir röle, güç kaynağı kontrol terminallerinden çıkarıldığında bir zaman gecikmesine sahiptir. Karakteristiğine göre bobini belirli bir süre enerjili tutan paralel bağlanmış kondansatör bulunmaktadır. Kondansatör deşarjından sonra bobinin enerjisi kesilir ve kontakları değiştirir.

Hızlı Anahtarlama Rölesi

Hızlı Anahtarlama Rölesi

Bu, etkin durumdan devre dışı bırakılmış duruma anında çok hızlı ve tam tersi şekilde geçebilen hızlı anahtarlamalı bir röledir. Bu tür bir rölenin bobini, sırasıyla güç kaynağı uygulandığında veya çıkarıldığında enerjilenir veya enerjisi kesilir. Anlık anahtarlama uygulamaları için kullanılırlar.

Arızalı Gerilim Rölesi

Arızalı Gerilim Rölesi

Bu tür bir koruma rölesi, hattaki hatalı gerilim ile etkinleştirilir. Hatta ekipmana zarar verebilecek bir voltaj arızası olduğunda röle bu tür hasarları önlemek için devreye girer.

Kart Erişim Rölesi

Kart Erişim Rölesi

Bu, özel kartlar üzerinde çalışan elektronik bir röledir. Çoğu kart erişim rölesi, kartı tanımlayan ve etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için sinyali kablosuz olarak röleye ileten kablosuz rölelerdir. Bunlar güvenlik amacıyla kullanılmaktadır.

Röle AC’den Etkilenmez

Röle ACden Etkilenmez

Bu tür bir Röle bobini alternatif akımdan etkilenmez.

Diferansiyel Röle

Diferansiyel Röle

Diferansiyel röleler, iki elektriksel büyüklük arasındaki farka göre çalışır. Belirtilen fark, sabit bir sınırı aştığında veya düşürdüğünde etkinleşir. Diferansiyel rölelerin çoğu, sistemleri korumak için kullanılan koruyucu rölelerdir.

Polarize Röle

Polarize Röle

Polarize röle, anahtarlaması bobinden geçen akımın yönüne bağlı olan bir röle türüdür. Bazı röleler manyetik olarak polarize edilir, bazıları ise bobin ile seri halde diyot kullanılarak ters yönde akım akışını engeller.

Manyetik Polarize Röle

Manyetik Polarize Röle

Polarize röle, elektromanyetik bobin ve kalıcı bir mıknatıstan oluşur. Bobinin manyetik akısı, kontakları herhangi bir konumda değiştirmek için kalıcı mıknatısın manyetik akısını bozar. Bu rölelerde çoğunlukla üç pozisyon vardır. Normalde nötr konumdadır ve akım akışının yönü onu diğer iki konumdan birine geçirir.

Elektromanyetik Röle

Elektromanyetik Röle

Bu tür bir röle, AC veya DC akım sağlayarak enerjilenen bir elektromanyetik bobine sahiptir. Bobin, kontağı kurmak veya kesmek için kolu (kontağı) çeken manyetik alan üretir.

Termal Röle

Termal Röle

Bu tür bir röle, sıcaklık üzerinde çalışır. Isıya maruz kaldığında bükülen bimetalik bir şerit vardır. Yüksek akım nedeniyle rölenin içindeki ısı üreten eleman, metal şeridi kırmak veya teması sağlamak için büker. Bunlar, makineler için aşırı yük korumasında kullanılır.

Katı Hal Rölesi

Katı Hal Rölesi

Katı Hal Rölesi (SSD) , yarı iletkenlerden yapılmış ve ana devreyi değiştirmek için optocoupler kullanan bir röle türüdür. Hareketli veya mekanik parçaları yoktur, bu nedenle mekanik kontaklar anahtarlamayla aşındığından daha uzun ömürlüdürler. Anahtarlama sırasında hiçbir anahtarlama gürültüsü veya titreşim veya hareketin etkisi yoktur.

Kademeli Röle

Kademeli Röle

Kademeli röle, giriş akımını bir dizi kontrol darbesi kullanarak birçok çıkış terminalinden birine yönlendiren bir röle türüdür. Darbeler, kontak kolunu çoklu çıkış terminallerinden birine bağlamak için adım adım döndürerek hareket ettirir.

Uzaktan Kumanda Rölesi

Uzaktan Kumanda Rölesi

Bu tür röleler kablosuz bir uzaktan kumanda ile çalıştırılır. Bu röleler, kullanıcının veya herhangi bir sistemin herhangi bir fiziksel veya elektriksel bağlantı olmadan çalıştırmasını sağlar. Tipine göre röle açıp kapatabilir veya birden fazla çıkıştan birine geçebilirler.

Darbe Rölesi

Darbe Rölesi

Darbe rölesi, bir voltaj darbesi ile etkinleştirilen bir mandallama rölesi türüdür. Bir voltaj darbesi olana kadar konumunu yani KAPALI veya AÇIK olarak korur.

Remanans Röle

Remanans Röle

Remanans rölesi, çekirdekteki remanans manyetik alan nedeniyle konumunu koruyan bir tür kilitleme rölesidir. Çekirdek, ters yönde akım akışı ile enerjisiz hale gelir.

Aralıklı Röle

Aralıklı Röle

Bu tür bir rölenin zaman geciktirme işlevi vardır. Etkinleştirildikten sonra, kontakları belirli bir süre sonra kapanır ve ardından yeniden açılır. Güç kaynağı çıkarılana kadar döngüyü tekrarlar.

Selenoid Valf

Selenoid Valf

Solenoid valf, herhangi bir sıvının akışını düzenlemek veya sıvının akışını diğer portlara değiştirmek için kullanılan elektromekanik bir valftir. Akıma ve mekanizmasına bağlı olarak farklı tipte solenoid valfler vardır.

AC Röle

AC Röle

Adından da anlaşılacağı gibi, bu tür bir rölenin bobini yalnızca AC akımı verilerek enerjilendirilir. Alternatif akım, bobinde değişen bir manyetik alan üretir ve bu da kontak terminalinin çekilmesine neden olur.

ON / OFF Zaman Geciktirme Rölesi

ON / OFF Zaman Geciktirme Rölesi

Hem etkinleştirme hem de devre dışı bırakma için zaman geciktirme işlevine sahip bir röleyi temsil eden semboldür. Bu tür rölelerin kontakları, güç darbeleri sağlamak için ayarlanabilir zaman gecikmesi ile açılır ve kapanır. Yanıp sönen ışık, zaman geciktirme rölesi uygulamalarının en iyi örneğidir.

Mekanik Rezonans Rölesi

Mekanik Rezonans Rölesi

Bu tür bir röle, bir sistemdeki mekanik rezonansı algılar ve rezonans meydana geldiğinde etkinleşir. Mekanik rezonans, mekanik frekansın sistemin doğal frekansına eşit hale gelmesidir. Bu durumda rezonans frekansı 25Hz’dir.

Kilitleme Rölesi

Kilitleme Rölesi

Kilit rölesi, ayrı kontaklı iki veya ikiden fazla bobinden oluşur ve bir bobinin enerjilendirilmesi, diğer bobinlerin kontağın konumuna bağlıdır.

Reed Röle

Reed Röle

Reed röle, inert gazla dolu bir tüp içinde kapsüllenmiş manyetik kontaktan yapılmıştır. Kontaklar, bir elektromanyetik bobin içine alınır. Kontak, bobine enerji verildiğinde veya harici bir manyetik alan varsa bağlanır. Düşük akımlara karşı çok hızlı ve hassastır, ancak çok düşük akım ve gerilim değerlerine sahiptir.

Aşırı Gerilim Rölesi

Aşırı Gerilim Rölesi

Bu tür koruyucu röle, yüksek gerilime karşı koruma için kullanılır. . Voltaj, belirtilen röle voltaj limitini aştığında etkinleştirilir.

Düşük Voltaj Rölesi

Düşük Voltaj Rölesi

Bu aynı zamanda bir koruma rölesidir, ancak voltaj seviyesi önceden belirlenmiş bir sınırdan düştüğünde devreye girer. Devreyi düşük voltajdan korur.

Sıfır Voltaj Rölesi

Sıfır voltaj rölesi

 

Bu tür voltaj koruma rölesi, voltajın varlığını algılar. Voltaj kaynağı kaldırıldığında etkinleşir. Motor yol vericilerinde voltaj kesildiğinde direnci arttırmak için kullanılır, böylece motor otomatik olarak düşük armatür direnci ile başlamaz (bu ona zarar verebilir).

Mesafe Rölesi

Mesafe Rölesi

Mesafe rölesi veya empedans rölesi, hattaki arıza ile kurulum noktası arasındaki empedans üzerinde çalışır. Empedans, CT ve PT’den gelen akım ve voltaj değerleri ile ölçülür. Empedans, röle empedans limitinden düştüğünde, röle etkinleşir.

Kopuk İletken Koruma Rölesi

Kopuk İletken Koruma Rölesi

Bu tür koruma röleleri, 3 fazlı bir güç sisteminde kopuk iletkenin tespiti için kullanılır. Pozitif dizi akımının (I1) negatif dizi akıma oranıyla çalışır. Oran, bir faz kesildiğinde önemli ölçüde artar ve röle alarm sistemini etkinleştirir.

Düşük Güç Rölesi

Düşük Güç Rölesi

Bu tür koruyucu röle, güç watt beslemesini kontrol altında tutar. Güç, eşik değerinden düştüğü anda, kesilmesi veya teması kurması için etkinleşir.

Bobinlerde Kısa Devre Koruma Rölesi

Bobinlerde Kısa Devre Koruma Rölesi

Bu röle, bobinlerin dönüşleri arasındaki kısa devreyi algılar ve sistemlerin daha fazla zarar görmesini önlemek için koruyucu önlemi etkinleştirir.

Ters Akım Rölesi

Ters Akım Rölesi

Bu tür röleler, ters yönde bir akım akışı olduğunda kontakları keser. DC jeneratörlerde akü voltajı jeneratörden yüksek olduğunda kullanılır, akünün boşalmasını durdurmak için röle bağlantısı kesilir.

3 Faz Arıza Tespit Rölesi

3 Faz Arıza Tespit Rölesi

Motor veya diğer ekipmanlar gibi 3 fazlı yükler için açık fazda veya herhangi bir fazda arıza sırasında hasar veya yanmanın başlamasını önlemek için kullanılan koruma rölesidir.

Aşırı Akım / Düşük Akım Rölesi

Aşırı Akım / Düşük Akım Rölesi

Bu tür koruma rölesi, düşük veya yüksek akıma karşı koruma için kullanılır. Akım sınırında kaldığı sürece röle etkinleşmez, ancak akım herhangi bir (hatalı akım) geçer geçmez devreyi korumak için kontakların kesilmesini sınırlar.

Motor Durma Rölesi

Motor Durma Rölesi

Motorun durması, sargıya enerji verildiği ancak rotorun dönmediği bir durumdur. Durma sırasında, motor aşırı ısınmaya neden olabilecek yüksek akım çeker. Bir fazın başlangıcındaki ağır yük veya kaybı nedeniyledir. Durma rölesi motoru bu tür durumlardan korur.

Frekans Rölesi

Frekans Rölesi

Bu tip röle, güç sisteminin frekansında çalışır. Jeneratörlerde vb. Anormal frekanslara (düşük frekans ve aşırı frekans) karşı algılama ve koruma için kullanılırlar. Frekans belirlenen sınırı aşarsa veya aşarsa, kontakları değiştirmek için etkinleştirilir.

Otomatik Tekrar Kapama Rölesi

Otomatik Tekrar Kapama Rölesi

Bu tür bir röle, elektrik kesintisi nedeniyle açıldıktan sonra otomatik olarak tekrar kapanabilir. Bir arızadan sonra arızanın kendiliğinden düzelebileceği güç sistemlerinde kullanılırlar. Arıza devam ederse, röle kontakları birkaç denemeden sonra açık olarak kilitler.

Zaman Gecikmeli Aşırı Akım Rölesi

Zaman Gecikmeli Aşırı Akım Rölesi

Akıma karşı bu tür bir koruma rölesi, bir zaman geciktirme fonksiyonuna eklenir. Kısa süreli yüksek akımla başa çıkabilen güç sisteminde kullanılırlar. Akım belirli bir süre yüksek kalırsa, röle kontağı keser.

İzleme Rölesi

İzleme Rölesi

Bu tür bir koruma veya alarm rölesi, elektriksel büyüklükleri izler veya ölçer ve limitini aştıklarında devreleri bunlara karşı korur. Yıldız işareti, bu miktarın simgesiyle değiştirilir. İzleme rölesi türleri aşırı gerilim / akım, düşük gerilim / akım röleleri vs.’dir.

Elektromıknatıs

Elektromıknatıs

Elektromıknatıs, manyetik bir çekirdek etrafındaki bobine sarılmış bir teldir. Bobinden geçen akım, manyetik çekirdek tarafından güçlendirilen bir manyetik alan yaratır. Rölelerde kontak terminallerini harekete geçirmek için kullanılır.

Açık Kontaklar

Açık Kontaklar

Bunlar, bir rölenin açık kontaklarını temsil etmek için kullanılan sembollerdir. Kontağın kesildiği ve akım akışı olmadığı anlamına gelir.

Kapalı Kontaklar

Kapalı Kontaklar

Bu semboller kapalı kişileri temsil eder veya temas kurar. Kontaklar kısadır ve içinden akım geçebilir.

Normalde Açık Kontak

Normalde Açık Kontak

Bu sembol, güç kaynağı olmadan açık olan bir rölenin kontaklarını temsil eder. Devre kesildi ve akım akışı yok. Röle devreye girdiğinde kontaklar kapanır ve iletim başlatır.

Normalde Kapalı Kontak

Normalde Kapalı Kontak

Güç beslenmediğinde kapalı konumda olan röle kontağıdır. Röle devreye girdiğinde kontaklar açılır.

Değişken Kontak

Değişken Kontak

Bu, röle devre dışı bırakıldığında ve diğer terminal açıkken (normalde açık terminal olarak bilinir) kapalı veya bir terminale (normalde kapalı terminal olarak bilinir) bağlanan bir rölenin değiştirme kontağıdır. Röle devreye girdiğinde kontağın konumunu değiştirir.

Komütatör

Komitatör

Bu iki sembol, akımı bir terminalden diğerine açmak / kapatmak veya anahtarlamak için kullanılan rölenin anahtar kısmını temsil eder.

İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu