Elektrik
Trend

Ekat Belgesi Soru ve Cevapları

1-Aşağıdakilerden hangisi SF6 gazının özelliklerinden değildir?

a) Renksiz, kokusuz

b) Havadan 5 kat hafif

c) Alev almaz

d) Zehirsiz

2-E.N.H. Teçhizatlarını aşırı akımlara karşı koruyan sistem elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sigorta

b) Zaman rölesi

c) Parafudur

d) Ark boynuzu

3-Gerilim trafosu etiketinde 15000/100 v yazıyorsa dönüştürme oranı hangisidir?

a) 100

b)125

c)150

d)175

4-Akım trafosu etiketinde 100/5 A dönüştürme oranına göre akım trafosunu en fazla ve devamlı olarak kaç ampere kadar yükseltebilirsiniz?

a) 90 A

b) 100 A

c) 110 A

d) 120 A

5-Hangisi kişisel hatalardan değildir?

a) Aşırı güven

b) Beceriksizlik

c) Arızalı makine ve teçhizat

d) Utanma

6-Ark söndürme prensiplerine göre kesici çeşitlerinden olmayanı işaretleyiniz.

a) Vakumlu

b) Basınçlı hava

c) SF 6

d) Sigortalı

7-600/5 A bir akım trafosunun primerinden 480 A akım geçtiğinde, sekonderden kaç A akım geçer?

a) 4 A

b) 3,5 A

c) 5 A

d) 3 A

8-Bucholz rölesinin monte edildiği yer hangisidir?

a) Ana tank fanlar arası

b) Ana tank sirkülasyon pompası arası

c) Ana tank rezerve tank

d) Ana tank buşingler arası

9-İş kazalarının önlenmesinde aşağıdaki çalışma biçiminden hangisi daha önemlidir?

a) Süratli çalışmak

b) Kendine çok güvenmek

c) Çalışmayı önceden planlamak (risk analizi,önlemler,koruyucu ekipman)

d) Enerjiyi kesmeden planlamak çalışmak

10-Aşağıdaki parçalardan hangisi ile trafonun enerji giriş ve çıkışı yapılır?

a) Buşing

b) Ark boynuzu

c) Rezerve tankı

d) Sonda

11-Açma manevralarında ilk yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bara ayırıcısı açılır

b) Hat ayırıcısı açılır

c) Kesici açılır

d) Toprak ayırıcısı kapatılır

12-E.K.A.T. Yüklü devreleri güvenli olarak açıp kapamaya yarayan sistem elemanına ne ad verilir?

a) Ayırıcı

b) Termik şalter

c) Kesici

d) By Pass bara

13-Parafudr toprak değeri kaç ohm olmalıdır?

a) 5 ohm ve altı

b) 3 ohm

c) 1 ohm

d) 10 ohm

14-Kuvvetli akım devrelerinin nötr noktalarının aşırı gerilim altında kalmasını önlemek amacıyla yapılan topraklamaya ne ad verilir?

a) İşletme

b) Mahalli (Özel)

c) Parafudr

d) Koruma

15-Aşağıdakilerden hangisi işletme topraklaması uygulamasıdır?

a) Şebeke iletim ve dağıtım

b) Yer altı kablo boruları direkleri

c) Makine, trafo ve cihaz

d) Generatör ve trafo yıldız noktaları

16-Rölelerde çalışma büyüklüğünün değişmesine ne denir?

a) Zaman ayarı

b) Aşırı akım ayarı

c) Aşırı gerilim ayarı

d) Tep ayarı

17-İletkenleri ve baraları tespit edildikleri yerden izole eden direnci çok yüksek malzemelere ne ad verilir?

a) İzolatör

b) Ark boynuzu

c) Parafodur

d) Hiç biri

18-Aşırı akımın büyüklüğüyle, zamanı ters orantılı çalışan rölelere ne ad verilir?

a) Sabit zamanlı röle

b) Ters zamanlı röle

c) Reaktif güç rölesi

d) Tekrar kapama

19-Aşağıdaki malzemelerden hangisi bir A.G. Dağıtım panosunda bulunmaz?

a) V otomat

b) Fotosel röle

c) Kontaktör

d) Primer röle

20-Aşağıdakilerden hangisi Kapasitörlerin işlevlerinden değildir?

a) Gerilim düşümünü azaltmak

b) Trafoların daha fazla yüklenmesini önlemek sağlamak

c) Reaktif ölçmeleri yapmak

d) Hatlarda enerji kayıplarını azaltmak

21-Tek fazlı bir devrede 16 A akım çeken bir fırının gücü aşağıdakilerden hangisidir?(U=220v) (cosfi:1)

a) 1981W

b) 4100W

c) 5220W

d) 3520W

22-Aşağıdakilerden hangisi elektrik kazalarından korunmanın yöntemlerinden değildir?

a) Parafudurları devre dışı bırakmak

b) Kişisel koruyucu ekipman kullanımını sağlamak

c) Tehlike kaynağını koruyucu içine almak ortadan kaldırmak

d) Hepsi

23-500/5 A akım trafosunun sekonderinden 3 A akım alınıyorsa, primerinden kaç A akım geçiyordur?

a) 250 A

b) 300 A

c) 350 A

d) 400 A

24-İş kazalarını ve ………..ortadan kaldırmak veya en aza indirmek, teçhizat üzerinde hasarlanmaları önlemek ve üretim devamlılığını sağlamak amacıyla yapılan sistemli çalışmaya ……………… denir. Yukarıdaki boşlukları dolduracak en uygun cevap hangisidir?

a) Eski teknolojiyi /Metotlu çalışma

b) Arızaları / İş güvenliği

c) Meslek Hastalıklarını /İlk yardım

d) Ölümlü vakaları /İş güvenliği

25-Dağıtım transformatörlerinde primer sargılar ……………..kesitli …………… sipirlidir. Yukarıdaki boşlukları dolduracak en uygun cevap hangisidir?

a) İnce / Çok

b) İnce / Az

c) Kalın / Çok

d) Kalın / Az

26-Termometrelerde fan çalıştırma kontağı maksimum kaç derece olmalıdır?

a) 45 °C

b) 55 °C

c) 65 °C

d) 85 °C

27-Yüksek akımı ve gerilimi belli bir oran dahilinde düşürerek ölçü aletlerini ve röle koruma devrelerini besleyen cihazlara ne isim verilir?

a) Kapasitör

b) Ölçü transformatörü

c) Redresör

d) Transformatör

28-Etiketinde n<5 yazan akım trafosu hangi amaç için kullanılır?

a) Ölçme

b) Ölçme-koruma

c) Koruma

d) Hiç biri

29-600/5 A lik bir akım trafosunun primerinden 360 A akım geçtiğinde, sekonder değeri kaç olur?

a) 3

b) 2

c) 2,5

d) 1,25

30-Sayaçlarda akım ve gerilim bobini devreye nasıl bağlanır ?

a) Akım seri-gerilim paralel

b) Akım paralel-gerilim seri

c) Her ikiside paralel

d) Her ikiside seri

31-Ölçü trafolarında polarite testi hangi amaç için yapılmaz ?

a) Üretici firmanın belirlediği uçların doğruluğu

b) Uçlardan herhangi birinde kopukluk

c) Uçları kendimiz belirlemek için

d) Dönüştürme oranını tespit etmek için

32-Bir kesici etiketinde yer alan anma akımı neyi ifade eder ?

a) Kısa devre akımını

b) Sürekli çekilen akımı

c) Kesme akımı

d) Hiçbiri

33-Güç trafolarında havayla temas yüzeyini arttırarak soğumayı hızlandıran eleman aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ana tank

b) Buşingler

c) Fanlar

d) Sirkilasyon pompası

34-Sayaçlarda doğruluk kontrolü aşağıdaki işlemlerden hangisi ile yapılmaz?

a) Ayar masasında test

b) Etalon sayaç seti ile test

c) Disk dönüş sayısı

d) Polarite testi yaparak izlenerek

35-Sayaç ve ölçü devrelerinde mühürleme aşağıdaki durumlardan hangisinde yapılmaz?

a) Her okumadan sonra

b) İlk defa devreye alındığında

c) Sayaç ve ölçü trafoları değiştiğinde

d) Kontrol sırasında mühür bozulduğunda

36-Alternatif akımı, elektromanyetik indüksiyon yolu ile farklı gerilim ve akım değerlerinde, aynı frekansta dönüştürme yapan hareketli parça olmayan elektrik makinelerine ne ad verilir?

a) Generatör

b) Motor

c) Transformatör

d) Dinamo

37-Transformatörde yağın bulunmadığı bölüm hangisidir?

a) Ana tankta

b) Fanlarda

c) Radyatörde

d) Rezervde

38-Silikagel özelliği bozulunca hangi renge dönüşür?

a) Beyaz

b) Kırmızı

c) Mavi

d) Pembe

39-Ayırıcıda parçalardan olmayan hangisidir?

a) Tüp

b) Şase

c) Sabit kontak

d) Hareketli kontak

40-Üç fazlı bir transformatörün primeri yıldız, sekonderi zikzak, nötrü dışarda, primer ve sekonder sargılar arasındaki açı farkı 330° ise etiketinde gösterilişi hangisidir?

a) Dyn5

b) Yyn11

c) Yzn11

d) Dyn11

41-Bir çıkışın transfer fideri beslemesi ile bypass üzerinden beslenmesi arasındaki en önemli fark nedir?

a) Fider kesici kapalı iken bypass üzerinden besleme yapar

b) Transfer fideri korumalı, bypass fider korumasız besleme yapar

c) Bypass fider korumalı besleme yapar

d) Transfer fideri korumasız çalışır

42-Hangisi kişisel koruyucu değildir?

a) İzole eldiven

b) Neon lambalı ıstanka

c) Emniyet kemeri

d) Baret

43-Topraklama çukuru kaç metre olmalıdır?

a) 2

b) 1,5

c) 1

d) 2,5

44-Direk tipi trafolarda en büyük güç kaç kVA’dır?

a) 200

b) 400

c) 1000

d) 2500

45-Hangisi güç transformatörünün zati (öz) korumalarından değildir?

a) Bucholz rölesi

b) Parafudr

c) Tank koruma

d) Diferansiyel röle

46-Uygun işletme şartları içerisinde gerilim altında bulunmayan, ancak arıza oluştuğunda gerilim altına girebilmesi düşünülen tesisatın madeni kısımlarının bir iletken yolu ile toprağa bağlanması hangi topraklama çeşididir?

a) İşletme

b) Mahalli

c) Koruma

d) Parafudr

47-Topraklama direnci hangi cihazla ölçülür?

a) Ampermetre

b) Voltmetre

c) İzalasyon megeri

d) Toprak megeri

48-Koruma topraklaması levhasının direğe uzaklığı kaç metre olmalıdır?

a) 1

b) 2

c) 4

d) 3

49-Bir hattın başlangıç yada son direğine ne ad verilir?

a) Taşıyıcı direk

b) Nihayet direk

c) Zaviye direği

d) Tevzi direği

50-Aşağıdaki iletkenlerden hangisi YG hatlarında kullanılan çelik alüminyum iletkenlerden değildir?

a) Swallow

b) Aster

c) Hawk

d) Pigeon

Not: Ekat Soruları bugüne kadar yapılan sınavlardan örnek olarak verilmiştir.Yeni çıkacak sorularla aynı değil fakat yakın sorulardır.

İlginizi Çekebilir

2 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu