Elektrik

Elektrik Portal Sıkça Sorulan Sorular

Elektrik portal sıkça sorulan sorularda, bilmek istediğiniz birçok sorunun cevabını bulacaksınız. Bu bölüm farklı sorularla devamlı güncellenecektir.

1. Transformatörün güç sistemindeki ana rolü nedir?

Cevap: Transformatörün güç sistemindeki rolü, güç aktarımını kolaylaştırmak için gerilimi dönüştürmektir. Gerilim yükseltici trafo tarafından yükseltildikten sonra, hat kaybı azaltılabilir, güç aktarımının ekonomisi iyileştirilebilir ve uzun mesafeli güç aktarımı amacına ulaşılabilir. Düşürücü transformatör, yüksek gerilimi, kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamak için her seviyede kullanıcının ihtiyaç duyduğu gerilime çevirebilir.

2. Akım trafolarının amacı nedir?

Cevap: Akım trafosu, büyük bir akımı belirli bir orana göre küçük bir akıma dönüştürür, çeşitli sayaçlar için akımlar ve röle koruması sağlar ve ikincil sistemi yüksek gerilimden izole eder. Sadece insanların ve ekipmanın güvenliğini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sayaç ve rölelerin üretimini basitleştirir ve standartlaştırır ve ekonomik faydaları iyileştirir.

3. Aşırı akım korumanın çalışma prensibi nedir?

Cevap: Elektrik şebekesinde faz-faz kısa devre hatası oluştuğunda, akım aniden artacak ve gerilim aniden düşecektir Aşırı akım koruması, akım rölesinin çalışma akımını hat seçiciliği gereksinimlerine göre ayarlamaktır. Hattaki arıza akımı, akım rölesinin eylem değerine ulaştığında, akım rölesi koruma cihazının seçici gereksinimlerine göre hareket eder ve arıza hattını seçici olarak keser.

4. Aktif ve Reaktif Güç Nedir?

Cevap: AC elektrik enerjisinin iletilmesi ve kullanılması sürecinde, enerjinin elektriksiz ve manyetik formlara (ışık, ısı, mekanik enerji vb.) Dönüştürülmesi için kullanılan kısmına aktif iş denir. Devrede elektrik ve manyetik alanların değişimi için kullanılan enerji kısmına reaktif güç denir.

5. Elektrik akımı nedir? Akımın yönü nasıl belirlenir?

Cevap: Elektrik akımı adı verilen elektrik alan kuvvetinin etkisi altında serbest elektronların veya iyonların düzenli çalışmasını ifade eder. Pozitif yük hareketinin yönünün akımın yönü olduğu ve serbest elektron hareketinin yönünün akımın yönünün tersi olduğu öngörülmüştür.

6. Transformatörlerde bakır kaybı ve demir kaybı nedir?

Cevap: Bakır kaybı, bobin direncinden geçen transformatörün primer ve sekonder akımlarının tükettiği enerjinin toplamını ifade eder. Sargılar çoğunlukla bakır tellerden yapıldığından bakır kaybı olarak adlandırılır ve akımın karesiyle orantılıdır. Demir kaybı, anma gerilimi altında transformatörün çekirdeğinde tüketilen gücü ifade eder.

7. DC sistemi trafo merkezinde nasıl bir rol oynar?

Cevap: DC sistemi, trafo merkezindeki kontrol, sinyal, röle koruması, otomatik cihaz ve acil durum aydınlatması için güvenilir DC gücü sağlar. Aynı zamanda operasyon için güvenilir çalışma gücü sağlar. DC sisteminin güvenilirliği, trafo merkezinin güvenli çalışmasında hayati bir rol oynar ve trafo merkezinin güvenli çalışması için garantidir.

8. SF6 gazının temel fiziksel özellikleri nelerdir?

Cevap: SF6 gazı renksiz, kokusuz, toksik olmayan, yanıcı olmayan inert bir gazdır.Mükemmel yalıtım özelliklerine sahiptir ve bozulmaz.Özel ağırlığı havanın yaklaşık 5.1 katıdır.Standart atmosfer basıncı altında -62 derecede sıvılaştırılır.

9. Otomatik tekrar kapama nedir?

Cevap: Devre kesici açıldığında, devre kesiciyi manuel işlem yapmadan hızlı bir şekilde tekrar kapatabilen cihaza otomatik tekrar kapama denir.

10. Transformatörlerde yıldız kayması nedir?

Cevap: Yıldız bağlantısının yükü asimetrik olduğunda, nötr hat yoksa veya nötr hattın empedansı büyükse, nötr nokta voltajı ortaya çıkacaktır Bu olaya yıldız kayması denir.

11. Endüktans nedir?

Cevap: Bir akım iletkenden geçtiğinde, iletkenin etrafında manyetik bir alan oluşturur. Bu indüklenen manyetik alan değişen bir akımla değişirse , değişime karşı çıkan 1 Voltluk bir elektromotor kuvveti (EMF) üretir. Herhangi bir ani değişikliğe, indüklenen akım tarafından karşı çıkar. Bu, kendi kendine indüksiyon olarak bilinir.

Karşılıklı indüksiyon, bu EMF’yi aynı manyetik alandaki başka bir iletken üzerinde indüklemenin etkisidir. Bir elektrik transformatörü, ikincil bobin sargılarında gerilimi indükleyen birincil bobin sargıları olan bu indüksiyon prensibine göre çalışır.

Endüktansı temsil eden sembol L’dir.

SI endüktans birimi henry’dir ve ‘1 henry, saniyede bir amperlik muntazam bir akım değişimiyle kapalı bir devrede 1 voltluk bir elektromotor kuvveti indükler’ olarak tanımlanır.

12. Empedans nedir?

Cevap: Empedans Ohm cinsinden ölçülür ve kablonun içinden geçen elektrik akımına sunduğu toplam direnci temsil eder. Empedans, AC devreleriyle ilişkilidir.

Düşük frekanslarda, empedans büyük ölçüde iletken boyutunun (direnç) bir fonksiyonudur, ancak yüksek frekanslarda, iletken boyutu, yalıtım malzemesi ve yalıtım kalınlığının tümü, kablonun empedansını etkiler. Eşleşen empedans çok önemlidir, örneğin, sistem 100 Ohm olacak şekilde tasarlandıysa, kablo bu empedansa uymalıdır, aksi takdirde çift yönlü sinyal kablolarında daha düşük dönüş kaybı olarak görülen empedans uyumsuzluğunda hata üreten yansımalar oluşur.

Empedans sembolü Z’dir.

13. Ampasite nedir?

Cevap: Belirli bir cihazın amper cinsinden maksimum akım taşıma kapasitesi için bir terimdir. Akım taşıma kapasitesi normalde elektrik kablosuyla ilişkilidir ve bir kablonun maksimum çalışma sıcaklığının ötesine ısınmadan önce dayanabileceği maksimum akım miktarı olarak belirlenir. Akım akışına direncin etkisi ısınmadır ve bu iletkenin boyutuna, iletken etrafındaki yalıtım malzemesine ve kurulum ortamına bağlıdır. İletken boyutu ne kadar büyükse akım akışına karşı direnç o kadar düşük olur. İletken boyutunun artırılması, akım taşıma kapasitesini artırır. Benzer şekilde, yalıtım malzemesinin sıcaklık direnci ne kadar yüksekse, akım taşıma kapasitesi de o kadar yüksek olur. 90° C nominal yalıtım, 70° C nominal yalıtımdan daha yüksek akım taşıma kapasitesine sahip olacaktır.

Kurulum ortamı ve bu ortamın sıcaklığı, ısıyı kablodan uzaklaştırma kabiliyetini ve dolayısıyla mevcut taşıma kapasitesini de etkiler. Daha düşük sıcaklıkta havada veya yerde kullanılan kablo, daha yüksek ortam sıcaklıklarında havada veya toprakta bulunan kabloya göre daha yüksek akım taşıma kapasitesine sahip olacaktır.

14. Statik elektrik nedir?

Cevap: Statik elektrik, etkileri tamamen yük tarafından üretilen elektrostatik alandan kaynaklanan dinamik veya mevcut elektriğin aksine duran elektrik anlamına gelir. Cam ve ipek gibi iki maddenin birbirine sürtülmesiyle elde edildiğinden sürtünme elektriği olarak da adlandırılır.

15. Elektrik üretmenin farklı yöntemleri nelerdir?

Cevap: Yöntemler

 1. Sürtünmeler yoluyla – Statik elektrik üretilir.
 2. Hücrelerde ve pillerde kimyasal etki yoluyla.
 3. Mekanik tahrik ile – Jeneratör, birbirine benzemeyen iki yöntemle elektrik üretir.
 4. Isı ile – Termal elektrik üretilir.
 5.  Aydınlatma etkisi ile – Fotoelektrik hücrede elektrik üretilir.

16. Elektrik kaynakları nelerdir?

Cevap: (1)Pil, (2) Jeneratör ve (3) Termokupl.

17. Elektriğin etkileri nelerdir?

Cevap:

 1. Fizyolojik etki (Elektrik çarpması)
 2. Isıtma etkisi (Lamba, Isıtıcı, Sigorta)
 3. Manyetik etki (Fan, Motor, Elektrikli zil)
 4. Kimyasal etki (Pil şarjı ve Elektrokaplama)
 5. X – Işın etkisi ( X Işınları).

18. AC ve DC nedir?

Cevap: AC, bir yönde maksimuma ulaştıktan sonra sıfıra inen, sonunda tersine dönen ve ters yönde maksimuma ulaşan, büyüklüğünün düzenli bir şekilde değişmesiyle birlikte, bir devrede alternatif yönde akan ve devreden akan alternatif akımın kısaltmasıdır. Yön tekrar sıfıra düşer, pulsasyon döngüsü sürekli olarak tekrarlanır. DC, yalnızca bir yönde akan ve büyüklüğünde kayda değer bir titreşimi olmayan doğru akımın kısaltmasıdır.

19. İletken nedir?

Cevap: İletkenler, çok sayıda serbest elektrona sahip olan ve içlerinden geçen elektrik akışına az direnç gösteren metalik maddelerdir.

20. Yalıtkan nedir?

Cevap: Yalıtkanlar, çok az serbest elektrona sahip olan ve pratik olarak elektriğin içinden geçmesine izin vermeyecek kadar büyük direnç sunan metalik olmayan maddelerdir.

21. İletken olarak genellikle hangi malzemeler kullanılır?

Cevap: Bakır, Alüminyum, Pirinç, Demir, Fosfor Bronz, Gümüş, Çinko, Tungsten, Nikel vb. 

22. Yalıtkan olarak genellikle hangi malzemeler kullanılır?

Cevap: Mika, Yağ emdirilmiş kağıt, Vulkanize kauçuk, Cam, Bakalit, Porselen, Vernikli Pamuk, Ahşap vb. 

23. Yalıtım malzemelerinin karşılaştırılmasında hangi terim kullanılır?

Cevap: Dielektrik gücü 

24. “Dielektrik gücü” nedir?

Cevap: Dielektrik dayanım, bir yalıtkan ortamın bozulmadan dayanabileceği milimetre başına maksimum kilovolttur. 

25. Isının yalıtkan üzerindeki etkisi nedir?

Cevap: Mika ve asbest hariç, çoğu katı dielektrikin yalıtkan direnci, sıcaklık artışıyla azalır ve soğutulduğunda artar. 

26. Nem ve kirliliklerin yalıtım malzemeleri üzerindeki etkisi nedir?

Cevap: Yalıtım malzemesi üzerinde birleşik halde tutulan nem ve kirlilikler, direncini azaltır, absorpsiyon ve dielektrik kaybını arttırır ve son olarak dielektrik mukavemetini azaltır. 

27. İyi bir iletkenin özellikleri nelerdir?

Cevap: İyi bir iletken aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır

 1. Düşük özdirenç,
 2. Direncin sıcaklıkla daha az değişmesi,
 3. İyi mekanik mukavemet,
 4. Daha az özgül ağırlık,
 5. Korozyona karşı yüksek direnç ve Yüksek süneklik.

28. İyi bir yalıtkanın özellikleri nelerdir?

Cevap: İyi bir yalıtkan aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır

 1. Higroskopik değildir yani nemi emmez,
 2. Korozyona karşı yüksek direnç,
 3. İyi mekanik mukavemet,
 4. Yüksek yalıtım direnci ve
 5. Yüksek arıza gerilimi.

29. Yarı iletken nedir?

Cevap: Yarı iletken, direnci iyi iletken ve yalıtkan arasında bulunan bir maddedir. Direnci, normalde bir yalıtkan gibi davranan normal metalik iletkenin aksine, artan sıcaklık ve yabancı maddelerin varlığı ile azalır. 

30. Farklı yarı iletken türleri nelerdir?

Cevap: İki tür yarı iletken vardır:

Saf haldeki içsel yarı iletkenler ve Eklenmiş safsızlıkları olan dışsal yarı iletkenler.
Ekstrinsik yarı iletkenler, eklenen safsızlığın tipine göre (1) N-tipi ve (2) P-tipi olmak üzere iki alt tipe ayrılır.

31. Yarı iletkenlere birkaç örnek verir misiniz?

Cevap: Germanyum (Ge), Silikon (Si), Selenyum (Se), Karbon (C) vb. 

32. Yarı iletkenler nerelerde kullanılır?

Cevap: Yarı iletkenler genellikle Radyo, Televizyon IC, VCR vb. elektronik cihazlarda kullanılır. 

33. Yarı iletkenler nerelerde kullanılır?

Cevap: Yarı iletkenler genellikle Radyo, Televizyon IC, VCR vb. elektronik cihazlarda kullanılır. 

34. Direnç nedir?

Cevap: Direnç, içinden elektrik akışına karşı çıkan bir maddenin özelliğidir. 

35. Direnç birimi nedir?

Cevap: Direnç birimi ‘Ohm’.

36. Bir iletkenin direnci hangi faktörlere bağlıdır?

Cevap: Bir iletkenin direnci,

 1. Uzunluğuna
 2. Enine kesitine
 3. Dirençliliğe, yani iletken malzemenin doğasına ve bileşimine
 4. Sıcaklığa
 5. İletkenden geçen akımın doğasına bağlıdır.

37. İletkenin özgül direnci nedir?

Cevap: İletkenin özgül direnci veya özdirenci, o iletkenin malzemesinin birim metre küpünün sunduğu dirençtir.

38. Isının dirence etkisi nedir?

Cevap: Sıcaklık artışı ile direnç artar, soğutulduğunda ise azalır. 

39. Direncin sıcaklık katsayısı nedir?

Cevap: Sıcaklık Direnç Katsayısı, direncin ohm başına bir derece sıcaklık değişimi başına dirençteki değişim olarak tanımlanır.

40. Ohm yasası hangi temel ilişkiyi ifade eder?

Cevap: Ohm kanunu, bir devredeki gerilim, akım ve direnç arasındaki ilişkiyi verir ve I = V/R denklemi ile ifade edilir.

41. Ohm yasasını her türlü elektrik iletkenine uygulayabilir misiniz?

Cevap: Hayır. Ohm kanunu sadece metaller üzerinden iletken ve elektrolitik iletkenlik durumlarında uygulanabilir. İyonize gazlar veya yarı iletkenler yoluyla iletim durumlarında uygulanamaz. 

42. Elektrik devresi nedir? Türleri nelerdir?

Cevap: Elektrik devresi, besleme kaynağı, bağlantı telleri, anahtarlar ve yük dirençlerinden oluşan elektrik akımı akışı için tam bir çapraz yoldur. Kapalı devre, Açık devre ve  Kısa devre olmak üzere üç çeşit devre vardır.

43. EMF, Potansiyel Fark ve Akım nedir?

Cevap: Elektromotor kuvvet (EMF), herhangi bir kapalı devrede bir iletkenden elektron akışına neden olacak basıncı yaratan kuvvettir. Bir devredeki iki nokta arasındaki potansiyel fark, aralarındaki akımı sürmek için gereken elektrik basıncı veya voltajdır. Akım, elektronların herhangi bir iletkende akma hızıdır.

44. Potansiyel gradyan nedir?

Cevap: Potansiyel gradyan, mesafeye göre potansiyel değişiminin uzay hızıdır. 

45. “Cilt Etkisi” nedir?

Cevap: Cilt etkisi, bir iletkenin merkezindeki dış yüzey yakınında daha fazla akımın akmasına neden olan alternatif akımın eylemi anlamına gelir. 

46. Elektrik enerjisinin iletiminde kullanılan yeraltı kablolarının havai hatlara göre avantajları nelerdir?

Cevap: Yeraltı kablosunun avantajları aşağıdaki gibidir:

 1. Atmosfere maruz kalan kablolar, yıldırım, fırtına, kuşlar veya diğer şiddetli hava koşullarından kaynaklanan besleme kesintilerinden muaftır.
 2. İletkenlerin kopmasından kaynaklanan kazaları azaltır.
 3. Bakım maliyeti düşüktür.
 4. Şehirlerin güzelliğini bozmaz.
 5. Bunlar yoğun nüfuslu bölgelerde çok faydalıdır.

47. Yeraltı kablosunda kullanılan yalıtım malzemeleri nelerdir?

Cevap: LT kablolarda PVC Emprenyeli kağıt, Vulkanize kauçuk, Vernikli kambrik, HT kablolarda Emprenyeli kağıt, Cambric, XLPE kullanılmaktadır.

İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu