Elektrik

Elektrik Portal Sıkça Sorulan Sorular

Elektrik portal sıkça sorulan sorularda, bilmek istediğiniz birçok sorunun cevabını bulacaksınız. Bu bölüm farklı sorularla devamlı güncellenecektir.

1. Transformatörün güç sistemindeki ana rolü nedir?

Cevap: Transformatörün güç sistemindeki rolü, güç aktarımını kolaylaştırmak için gerilimi dönüştürmektir. Gerilim yükseltici trafo tarafından yükseltildikten sonra, hat kaybı azaltılabilir, güç aktarımının ekonomisi iyileştirilebilir ve uzun mesafeli güç aktarımı amacına ulaşılabilir. Düşürücü transformatör, yüksek gerilimi, kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamak için her seviyede kullanıcının ihtiyaç duyduğu gerilime çevirebilir.

2. Akım trafolarının amacı nedir?

Cevap: Akım trafosu, büyük bir akımı belirli bir orana göre küçük bir akıma dönüştürür, çeşitli sayaçlar için akımlar ve röle koruması sağlar ve ikincil sistemi yüksek gerilimden izole eder. Sadece insanların ve ekipmanın güvenliğini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sayaç ve rölelerin üretimini basitleştirir ve standartlaştırır ve ekonomik faydaları iyileştirir.

3. Aşırı akım korumanın çalışma prensibi nedir?

Cevap: Elektrik şebekesinde faz-faz kısa devre hatası oluştuğunda, akım aniden artacak ve gerilim aniden düşecektir Aşırı akım koruması, akım rölesinin çalışma akımını hat seçiciliği gereksinimlerine göre ayarlamaktır. Hattaki arıza akımı, akım rölesinin eylem değerine ulaştığında, akım rölesi koruma cihazının seçici gereksinimlerine göre hareket eder ve arıza hattını seçici olarak keser.

4. Aktif ve Reaktif Güç Nedir?

Cevap: AC elektrik enerjisinin iletilmesi ve kullanılması sürecinde, enerjinin elektriksiz ve manyetik formlara (ışık, ısı, mekanik enerji vb.) Dönüştürülmesi için kullanılan kısmına aktif iş denir. Devrede elektrik ve manyetik alanların değişimi için kullanılan enerji kısmına reaktif güç denir.

5. Elektrik akımı nedir? Akımın yönü nasıl belirlenir?

Cevap: Elektrik akımı adı verilen elektrik alan kuvvetinin etkisi altında serbest elektronların veya iyonların düzenli çalışmasını ifade eder. Pozitif yük hareketinin yönünün akımın yönü olduğu ve serbest elektron hareketinin yönünün akımın yönünün tersi olduğu öngörülmüştür.

6. Transformatörlerde bakır kaybı ve demir kaybı nedir?

Cevap: Bakır kaybı, bobin direncinden geçen transformatörün primer ve sekonder akımlarının tükettiği enerjinin toplamını ifade eder. Sargılar çoğunlukla bakır tellerden yapıldığından bakır kaybı olarak adlandırılır ve akımın karesiyle orantılıdır. Demir kaybı, anma gerilimi altında transformatörün çekirdeğinde tüketilen gücü ifade eder.

7. DC sistemi trafo merkezinde nasıl bir rol oynar?

Cevap: DC sistemi, trafo merkezindeki kontrol, sinyal, röle koruması, otomatik cihaz ve acil durum aydınlatması için güvenilir DC gücü sağlar. Aynı zamanda operasyon için güvenilir çalışma gücü sağlar. DC sisteminin güvenilirliği, trafo merkezinin güvenli çalışmasında hayati bir rol oynar ve trafo merkezinin güvenli çalışması için garantidir.

8. SF6 gazının temel fiziksel özellikleri nelerdir?

Cevap: SF6 gazı renksiz, kokusuz, toksik olmayan, yanıcı olmayan inert bir gazdır.Mükemmel yalıtım özelliklerine sahiptir ve bozulmaz.Özel ağırlığı havanın yaklaşık 5.1 katıdır.Standart atmosfer basıncı altında -62 derecede sıvılaştırılır.

9. Otomatik tekrar kapama nedir?

Cevap: Devre kesici açıldığında, devre kesiciyi manuel işlem yapmadan hızlı bir şekilde tekrar kapatabilen cihaza otomatik tekrar kapama denir.

10. Transformatörlerde yıldız kayması nedir?

Cevap: Yıldız bağlantısının yükü asimetrik olduğunda, nötr hat yoksa veya nötr hattın empedansı büyükse, nötr nokta voltajı ortaya çıkacaktır Bu olaya yıldız kayması denir.

11. Endüktans nedir?

Cevap: Bir akım iletkenden geçtiğinde, iletkenin etrafında manyetik bir alan oluşturur. Bu indüklenen manyetik alan değişen bir akımla değişirse , değişime karşı çıkan 1 Voltluk bir elektromotor kuvveti (EMF) üretir. Herhangi bir ani değişikliğe, indüklenen akım tarafından karşı çıkar. Bu, kendi kendine indüksiyon olarak bilinir.

Karşılıklı indüksiyon, bu EMF’yi aynı manyetik alandaki başka bir iletken üzerinde indüklemenin etkisidir. Bir elektrik transformatörü, ikincil bobin sargılarında gerilimi indükleyen birincil bobin sargıları olan bu indüksiyon prensibine göre çalışır.

İlginizi Çekebilir

Endüktansı temsil eden sembol L’dir.

SI endüktans birimi henry’dir ve ‘1 henry, saniyede bir amperlik muntazam bir akım değişimiyle kapalı bir devrede 1 voltluk bir elektromotor kuvveti indükler’ olarak tanımlanır.

12. Empedans nedir?

Cevap: Empedans Ohm cinsinden ölçülür ve kablonun içinden geçen elektrik akımına sunduğu toplam direnci temsil eder. Empedans, AC devreleriyle ilişkilidir.

Düşük frekanslarda, empedans büyük ölçüde iletken boyutunun (direnç) bir fonksiyonudur, ancak yüksek frekanslarda, iletken boyutu, yalıtım malzemesi ve yalıtım kalınlığının tümü, kablonun empedansını etkiler. Eşleşen empedans çok önemlidir, örneğin, sistem 100 Ohm olacak şekilde tasarlandıysa, kablo bu empedansa uymalıdır, aksi takdirde çift yönlü sinyal kablolarında daha düşük dönüş kaybı olarak görülen empedans uyumsuzluğunda hata üreten yansımalar oluşur.

Empedans sembolü Z’dir.

13. Ampasite nedir?

Cevap: Belirli bir cihazın amper cinsinden maksimum akım taşıma kapasitesi için bir terimdir. Akım taşıma kapasitesi normalde elektrik kablosuyla ilişkilidir ve bir kablonun maksimum çalışma sıcaklığının ötesine ısınmadan önce dayanabileceği maksimum akım miktarı olarak belirlenir. Akım akışına direncin etkisi ısınmadır ve bu iletkenin boyutuna, iletken etrafındaki yalıtım malzemesine ve kurulum ortamına bağlıdır. İletken boyutu ne kadar büyükse akım akışına karşı direnç o kadar düşük olur. İletken boyutunun artırılması, akım taşıma kapasitesini artırır. Benzer şekilde, yalıtım malzemesinin sıcaklık direnci ne kadar yüksekse, akım taşıma kapasitesi de o kadar yüksek olur. 90° C nominal yalıtım, 70° C nominal yalıtımdan daha yüksek akım taşıma kapasitesine sahip olacaktır.

Kurulum ortamı ve bu ortamın sıcaklığı, ısıyı kablodan uzaklaştırma kabiliyetini ve dolayısıyla mevcut taşıma kapasitesini de etkiler. Daha düşük sıcaklıkta havada veya yerde kullanılan kablo, daha yüksek ortam sıcaklıklarında havada veya toprakta bulunan kabloya göre daha yüksek akım taşıma kapasitesine sahip olacaktır.

İlginizi Çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu