Bilim ve Teknoloji

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Nedir?

Coğrafi Bilgi Sistemi, yeryüzündeki fiziki ve beşerî unsurlara ait verilerin toplanması, depolanması ve analiz edilmesidir. Toplanan bilgiler bilgisayar ortamında sayısal veri olarak kaydedilip görsel verilere dönüştürülür.

Bu sistem, günümüzde birçok fiziki ve beşerî problemin ortaya konulmasında ve çözümünde etkili bir araç olarak kullanılmaktadır. Mekâna ait modellemelere imkân sunan sistem sayesinde geleceğe yönelik planlamalar kolaylıkla yapılabilmektedir.

CBS Ne Gibi Kolaylıklar Sağlar?

CBS ile toplanan veriler sürekli güncellenebilmektedir. Sistemin temel amacı olan farklı verilerin aynı tabanda birleştirilmesi ile oluşan görsel verilere kullanıcılar kolaylıkla ulaşabilirler. Veriler üzerinde analiz yapılabilme imkânı, sistemin sağladığı önemli avantajlar arasında yer alır.

Haritacılık, çevre, savunma, arazi kullanımı ve belediyecilik hizmetleri alanında CBS yaygın olarak kullanılmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemi’nin uygulanabilmesi için bilgisayar donanımına, yazılıma, kullanacağımız doğal ve beşerî unsurlarla ilgili verilere ve bu alanda yetişmiş uzman elemanlara ihtiyaç vardır.

Uzaktan Algılama teknolojisi

Uzaktan algılama, görüntülerin uydular, uçaklar veya gökyüzündeki çeşitli araçlarla elde edilmesidir. Hava fotoğrafları çok geniş alanlara ait görüntüleri tek fotoğrafta verebilmekte ve bu sayede mekâna ait analizler yapılabilmektedir.

Hava fotoğrafları incelenerek bir bölgenin yeryüzü şekilleri, bitki örtüsü, arazi kullanımı, yerleşim alanlarının dağılımı gibi konularda çeşitli bilgiler elde edilebilir. Uzaktan algılama teknolojisi günümüzde coğrafya, meteoroloji, tarım, şehir planlaması, askerî sahalar, madencilik, jeoloji gibi alanlarda kullanılmaktadır.

İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu