Güvenlik

İş Güvenliği Nedir?

İş kazalarını ve meslek hastalıklarını ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek amacıyla yapılan planlı ve programlı çalışmaların tümüne iş güvenliği denir.

İş Güvenliğinde Amaç

 • İşçinin zarar görmesinin önlenmesi
 • Tesis ve teçhizatın zarar görmesinin önlenmesi
 • Çalışılacak tesis ve teçhizatlarda risklerin tespit edilmesi
 • Güvenli çalışma ortamının sağlanması
 • Üretimin aksamadan devamının sağlanması
 • Verimliliğin artırılması

İş yerinde, çalışanların sağlığının korunması ve teçhizat ile üretimin zarar görmesinin önlenmesi için yapılan metotlu çalışmaların tümü iş güvenliği ile ilgili faaliyetlerdir.

İş güvenliği sosyal güvenliğin bir bölümüdür. İş güvenliği tekniği ise farklı iş kollarında farklı önlemlerin geliştirilmesini zorunlu kılar.

İş güvenliği bilimi diğer bilimlerle işbirliği içindedir. Bunlar hukuk, ekonomi, sosyal bilimler, siyaset, istatistik matematik vb. ile ilgili mühendisliktir.

İş Kazasının Tanımı

Uluslar Arası Çalışma (ILO) Örgütüne Göre İş Kazası;

Belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış beklenmedik bir olaydır.

Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) Göre İş Kazası;

Önceden planlanmamış, çoğu zaman yaralanmalara, makine ve teçhizatın zarara uğramasına veya üretimin bir süre durmasına yol açan olaydır.

Tehlike, Risk ve Risk Değerlendirmesi

Tehlike

Çalışma yerindeki ve çevresindeki fiziki kusurları ve insanların hatalı davranışları gibi, çalışma ortam ve koşullarında var olan, ya da sonradan oluşabilecek ve dışarıdan gelebilecek kapsamı belirlenmemiş olan durumların; kişilere, iş yerine ve çevreye zarar ya da hasar verme potansiyelini ifade eder.

Risk

Tehlikelerden kaynaklanan bir olayın, meydana gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin bileşkesidir.

Risk Değerlendirmesi

Riskin büyüklüğünün tahmin edilmesini ve riskin kabul edilebilir olup olmadığının tanımlanmasını kapsayan süreç.

İş Kazası = Tehlikeli Durum X Tehlikeli Hareket’in bir araya gelmesiyle oluşur.

 • Tehlikeli Davranışlar
 • İşi ciddiye almama,
 • Gereksiz şakalaşma,
 • Kişisel koruyucu kullanmama,
 • İşe uygun koruyucu kullanmama,
 • Tehlikeli alet kullanma,
 • Topraklaması olmayan alet kullanma,
 • Ergonomi kurallarına uymama

İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu