İletim ve Dağıtım
Trend

Travers ve Konsollar

Travers ve konsollar, enerji taşıyan iletkenlerin birbirinden ve direkten istenilen uzaklıkta bulunmasını sağlayan ve iletkenleri izolatör yardımıyla taşımaya yarayan araçlardır. Beton ve demir olarak imal edilirler.

Demir direklerde demir travers ve konsollar, beton direklerde ise genellikle beton travers ve konsollar kullanılır. Ancak hattın işletme şartları gereği yerine göre beton direklerde demir travers ve konsollar kullanılabilir. Beton travers ve konsollar beton direk harici hiçbir direkte kullanılmaz.

Ağaç direklerde ise , deve boynu izolatör demirlerinin yerine ,demir travers ve konsollar kullanılmaktadır.

Beton ve demir konsol traversler direk tiplerine göre; taşıyıcı ve durdurucu olarak imal edilirler.

YG ve AG Beton Travers ve Konsollar

Direklerin üzerinde iletkenleri izolatör yardımıyla taşıyan betonarme elemandır. Traversler alçak gerilim ve yüksek gerilim traversleri olmak üzere ikiye ayrılırlar. Her iki tip travers de kendi arasında “TAŞIYICI” ve “DURDURUCU” olmak üzere ikiye ayrılır.

AG-Travers
AG-Travers

AG Traversleri

Alçak gerilim şebekelerinde kullanılırlar. Taşıyıcı AG Traversleri t-60 ve t-75, Durdurucular ise n-60 n-75 ve 2N-90 olarak kullanılırlar.(t) taşıyıcı 60 travers boyunu ifade eder.

OG Travers
OG Travers

YG Traversleri

Yüksek gerilimli hatlarda kullanılırlar. Ayrıca potans şeklinde olan konsollar da vardır.YG traversleri direğe , üste monte edilerek çimento harcı ile sabitlenir.

Simgeleri:

T/27-200

  • “T” Taşıyıcı traves
  •  “27” Taşıyabileceği moment (27 kg/cm)
  • “200” Boy (cm)

N/70-200

  • “N” Nihayi travers
  • “70” Taşıyabileceği moment (70 kg/cm)
  • “200” Boy (cm)

YG Konsolları

YG hatlarında emniyet mesafesi kurtarmayan yerlerde kullanılır. Bunlar “KT” taşıyıcı konsol , “KN” durdurucu konsollardır.

Demir Traversler

AG Direklerinde

AG şebekesinde 50x50x5 ‘lik köşebentten veya NPU65 profilden 50-60-70-80 cm boylarında imal edilirler.

Müşterek Direklerde

YG traversi 60x60x6’lık köşebentten veya NPU65  profilden imal edilirler. Bütün tesisler  proje şartnamesine göre gerilimi ne olursa olsun 35 kV ‘ta göre yapıldığından travers boyları 2 m ‘dir.

E.N.H Direklerinde

YG traversi 65x65x7 ‘lik köşebentten  veya NPU65 ,NPU80 profilden imal edilirler. Taşıyıcı traversler (T) tipi durdurucu traverler (D) tipi olarak boyları 5 m ‘ye  kadar imal edilirler.

Potans – Bayrak Konsolları

Şehir şebekelerinde alçak gerilim ve müşterek direkli hatlarda kaldırım genişlikleri bazı yerlerde dar olması nedeniyle , yapılara olan emniyet mesafesini sağlamak için potans (bayrak) konsollar kullanılır.

Yapılara yan yaklaşım emniyet mesafesi “Kuvvetli Akım Yönetmeliğine Göre “ 50 metreye kadar direk arası açıklıklarda ;1 kV ‘ta kadar 1 metre, 36 kV ‘ta kadar 2 metre olması gerekmektedir.

50 metrenin üzerindeki E.N.H  ise 50 metreye kadar 2 metre 50 metrenin üzerindeki  her metre için 2 cm. alınarak , yapılara olan güvenlik mesafesinin hesaplanması gerekir.

Potans yapılan direklerin tepe kuvveti 200 kg daha arttırılır.

İlginizi Çekebilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu